دانلود رمان در خلوت خاطره ها

دانلود رمان در خلوت خاطره ها در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

امروز در فرانیاز برای شما رمان عاشقانه ای قرار دادیم امیدوارم از این رمان خوشتان بیاد و از آن لذت ببرید

دانلود رمان در خلوت خاطره ها

دانلود رمان در خلوت خاطره ها

نام نویسنده: م . میشی(زینب میشی)

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

 

خلاصه:

رمان عاشقانه و اجتماعی در خلوت خاطره ها داستان دختری معمولی و ساده است

که بخاطر سخت گیریهای پدر و تفکر قدیمیش مجبور به ترک تحصیل شده و اجبارا خونه نشین میشه ،

اما پس از مدتی به فکر پیدا کردن شغلی مناسب میفته و با هزار زحمت پدرشو راضی میکنه

اما همون روز بر اثر حادثه ای حافظه اش رو به مدت کوتاهی از دست میده

و سپس در این اتفاق با کسانی آشنا میشه که باعث پیوند و ارتباط دوباره ی پدرش با خانواده اش شده

و ماجراهایی براش پیش میاد که ممکنه تو زندگی هر کدوممون اتفاق بیفته ،

و همچنین عشقی ناخواسته در این ماجرا گریبان گیرش میشه

که تشکیل دهنده ی این داستانه و البته سرنوشتی در انتظارشه

که هیچوقت فکرشو نمیکنه و در این بین عشق چشم اونو به جمالش روشن میکنه

به خودم که اومدم روبروم یه مرداب بزرگ بود . یه لجنزار راکد که بوی تعفنش مشام رو آزار میداد .

با وحشت نگاش کردم و به فکر چاره بودم که چطور از اینجا بگذرم در حالیکه راه برگشتی نداشتم و

ممکن بود که سگها در چند قدمی انتظارم رو بکشند .

با این فکر درگیر بودم که صدای قهقهه ی مستانه ی پونه از پشت سرم اومد و تا سر برگردوندم که

اونو ببینم ؛ منو هُل داد و توی لجنزار افتادم

شنا بلد نبودم و با اون تعفن و آب سیاه جای نفس کشیدنم نبود . جلبکهایی لزج به دست و پام

گیر میکرد و دست و پا زدنمو محدود میکرد

جرعه جرعه آب لجن از گلوم پایین میرفت و به وضوح مرگم رو به…

 

 

دانلود رمان با فرمت pdf

 

دانلود رمان با فرمت apk

منبع: نگاه دانلود

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/

دانلود رمان از غرور تا عشق

دانلود رمان از غرور تا عشق در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

امروز در فرانیاز برای شما رمان عاشقانه ای قرار دادیم امیدوارم از این رمان خوشتان بیاد و از آن لذت ببرید

دانلود رمان از غرور تا عشق

دانلود رمان از غرور تا عشق

نویسنده : baran

 

قسمتی از داستان:

سالن خلوت بود واین نشون دهنده ی این بودکه همه ی استادا رفتن سرکلاساشونو مابدبخت شدیم.

درزدیم باصدای کلفتش گفت:بفرمایید

منوباران اب دهنمون روقورت دادیم وسریع باران روشوت کردم جلو برگشت

یه چشم غره به من رفت منم به روی خودم نیاوردم سلام کردیم اونم جواب سلاممون روداد.

سیرابی:فکرنمیکنیدیه مقداردیرکردین؟

بعدازاین حرف استاد،صدای سلام یه پسراومد بعدش یکی دیگه هم سلام کردصداشون اشنابودبرگشتیم

عقب وبادیدن ارادو سیاوش چشامون گردشد

باصحبتای استادفهمیدیم دانشجوی انتقالی هستن که منتقل شدن

به دانشگاه ما.باصدای استادکه ازشون دلیل دیررسیدنشون رومیپرسید ،به خودم اومدم.

اراد:ببخشیداستاد توی راه یه خانوم نابلدکه معلوم نبودازکجاگواهی نامه گرفتن زدن به مابرای همین دیر شد تابیایم.

استاد:اولین واخرین بارتون باشه من روی نظم وانضباط وسرموقع حاضرنشدن درکلاس حساسم.بفرمایید بشینید.

بعدازتشکرازاستادرفتن نشستن استاد برگشت سمت ما وگفت:شماعلت تاخیرتون چیه؟

باران باقیافه ی خونسردوخرکنی گفت:خروسمون قوقولی قوقو نکردوخواب موند.درنتیجه ماهم خواب موندیم.

همه به غیرازاون دوتاکه باعصبانیت نگاهمون میکردن،زدن زیرخنده.

استاد:خروستون؟

باران:بله تازه نمیدونید چه صدای بدی هم داره.

استاد:مسخره میکنید؟

باران:نه بابااستاد مسخره چیه؟تازه به خاطرخواب موندن خروسمون پای دوستمم اسیب دید.حالامیتونیم بریم بشینیم؟

استادکه مات چرت وپتای مابوداروم گفت:بله بفرمایید.

دوباره همه زدن زیرخنده جزاون دوتا.تنها جای خالی ته کلاس کناراون دوتانره قول بود

من سریع تررفتم روی یکی ازصندلی ها نشستم

که نزدیک پسرانباشم.

باران چپ چپ نگاهم کردوبااکراه روی صندلی نشست ولی کاملا مشخص بود

که اصلا ازاینکه کنارشون نشسته خوشش نمیاد وتاجایی که میتونست صندلی رو کشیدسمت من.

من:برواونورتر صندلیم یه ورشده الان پخش زمین میشم

فقط دوتا پایش روی زمین.باران یه نگاه به من و وضعیتم وصندلیم کرد و زدزیرخنده.

پسراباتعجب نگامون میکردن.

من :کوفت.

 

 

دانلود رمان برای کامپیوتر PDF

 

دانلودرمان برای اندروید،تبلت با فرمت apk

منبع:نگاه دانلود

 

 

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%B4%D9%82/

دانلود رمان لبخند های آبنباتی

دانلود رمان لبخند های آبنباتی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

امروز در فرانیاز برای شما رمان عاشقانه ای قرار دادیم امیدوارم از این رمان خوشتان بیاد و از آن لذت ببرید.

دانلود رمان لبخند های آبنباتی

دانلود رمان لبخند های آبنباتی

خلاصه:

 

《فصل اول》

آرام و بی دغدغه،کار میکشید تا کارش؛ تنهایی عمیق او را پر کند. دست

های ظریف و صفایش روی مانیتَور می چرخید و تازه به کار، مشغول شده

بود!صدای زن میانسالی باعث شد دست هایش دست از چرخیدن بر دارد:

-خانم امینی؟! آقای داوودی در اتاق سمت چپ، منتظر شما هستند

لب هایش آرام باز وبسته شد! آب دهانش رو قورت داد و به سمت آن اتاق روانه شد،

به دست های قفل شده اش، طرح مشت داد و بر در آن اتاق کوباند. صدای بم مردی،

اجازه ی ورود را صادر کرد. داخل شد.

سرش را زیر انداخت و با صدای ظریف و مظلومانه اش گفت: مهندسی کامپیوتر خوندم…

چند جایی هم استخدام شدم ولی برای گرفتن مدرکم، اون جا رو ترک کردم. اومدم اینجا جدی کار کنم…

پاسخ شنید: اینجا شرکت بین المللی ” آریا” س! کار در اینجا مشکله! میتونی؟

سرش را با امید بالا آورد و با چشم های خاکستری رنگ براقش ، با امید پاسخ داد: میتونم…

داوودی، خمیازه ایی کشید و برگه ایی به سمت او قرار داد و بی حوصله، اما در…

 

 

 

دانلود رمان برای کامپیوتر PDF

 

دانلود رمان برای آیفون،ایپد،،اندروید،تبلت با فرمت epub

 

 

دانلودرمان برای اندروید،تبلت با فرمت apk

 

دانلود رمان برای جاوا بافرمت jar

منبع تایپ رمان : http://forum.negahdl.com/threads/93668/

 

 

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C/

دانلود رمان پا به پای تو

دانلود رمان پا به پای تو در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

امروز در فرانیاز برای شما رمان عاشقانه ای قرار دادیم امیدوارم از این رمان خوشتان بیاد و از آن لذت ببرید.

دانلود رمان پا به پای تو

دانلود رمان پا به پای تو

نام رمان:جایی برای مردن

نویسنده:MahshiD (kuro

ژانر:ترسناک…تخیلی…فانتزی. عاشقانه

تعداد صفحات:۱۶۱

 

خلاصه رمان:

مدرسه ی “کابوس” یکی از بهترین مدارس برای خوناشاماست

و دانش آموزای مختلفی از کشورای گوناگون، اونجا تحصیل میکنن.

یکی از این دانش آموزا، آرتمیسه. یه دختر پررو، سرد، خشن، لجباز، باهوش، و در جمع دوستاش، باحال و خوش خنده!!!

از هیچکس و هیچ چیز نمیترسه و بهترین نمره های کلاس مال اونه.

آرتمیس تونسته از گذشته ی دردناکش فرار کنه و به یه آرامش نسبی برسه.

سعی میکنه گذشته ش رو رها کنه و فقط به زمان حال فکر کنه.

اما اون نمیدونه که شاید زمان “حال” خوب باشه، اما آینده ای که در انتظارشه اصلا خوب نیست…!

 

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

دیدمش،مثل دفعه های قبل. پشتش به من بود و انگشتشو به طرف روبه رو گرفته بود.

ولی من به جز اون هیچی نمیدیدم. روبه روش هیچی جز تاریکی نبود!

موهای سیاه و نیمه بلندش رو بی نظم و ترتیب دور و برش ریخته بود و یه پیرهن بلند سفید تنش بود.

به شاخه گل رزی که توی دستم بود نگاه کردم. ربطش رو به دختری که روبه روم بود نمیفهمیدم.

ولی میدونستم یه ربطی داره… -آرتــــمیسِ آرتــــــا! با صدای استاد مک هیل تمام فضای دور و برم محو شد.

  «بر خرمگس معرکه لعنت!»   سرمو از روی میز بلند کردم و زل زدم تو چشمای آبی و خون گرفته ی استاد مک هیل.

از عصبی شدنش لذت میبردم.

بی هیچ ترسی گفتم: -بله استاد؟

-به نظر تو کلاس جای خوابیدنه؟

-فکر نمیکنم

-پس چرا سر کلاس خوابیدی؟

حق به جانب گفتم: -شما خسته کننده درس میدین، منم خوابم گرفت.

اینو که گفتم کلاس از خنده منفجر شد!!!

مک هیل داد زد: -ســــاکت!

همه در سکوت مطلق فرو رفتن. آقای مک هیل رفت سمت میزش و یه جرعه از لیوانش که…

 

 

دانلود با لینک مستقیم

حجم: ۳.۲۲ مگابایت

منبع:لاو۹۸

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88/

دانلود رمان تو هم تکی هم بهشتی

دانلود رمان تو هم تکی هم بهشتی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

امروز در فرانیاز برای شما رمان عاشقانه ای قرار دادیم امیدوارم از این رمان خوشتان بیاد و از آن لذت ببرید.

دانلود رمان تو هم تکی هم بهشتی

دانلود رمان تو هم تکی هم بهشتی

ژانر:طنز،عاشقانه

نویسنده:zahra.f

تعداد صفحات:۳۵۳

 

خلاصه رمان:

در مورد دختر شیطونی به نام آرنیکاس که که در دوران دبیرستان در حین مشکلات

و ناراحتی هایی که داشته ولی تونسته شاد باشه گرچه جلوی دیگران ..پس از مدتی با اتفاقی زندگیش تغییر میکنه

 

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

نگذار

نه سیاهی …نه سکوت…نه دیوار…نه سیم خاردار…ونه حتی من …

لبخندت را از من بگیرد بگذار شیرینی لبخندت تلخی گذشته را بیرنگ کند…

هرجا که هستی باش فقط خوشبخت و خوشحال باش …فقط باش…

– المیرا تا درس چند باید خودآزمایی هارو حل می کردیم؟؟

– نمی دونم فکرکنم تا درس هجده!!- خوب پس درست نوشتم می خوام یه ذره خانومو بترسونم هستی؟؟؟

– اره چجوری؟؟ یه مارمولک پلاستیکی از کیفم در اوردم و نشونش دادم…

– اخراج نکنه؟؟؟- نه بابا میگم تو می خواستی منو اذیت کنی گذاشتی لای دفترم قصدمونم ترسوندن خانوم نبوده…

– باشه پس پایه ام…معلم ردیف وسط بود و هنوز یه ردیف مونده بود که برسه به ما…

بعد از پنج دقیقه رسید به ردیف ما هنوز دو میز به ما مونده بود…

مارمولک و گذاشتم لای دفترم و گذاشتمش تو کیفم که مثلا من از وجود مارمولک خبر ندارم…

بالاخره معلم اومد سرمیز ما همونطور که داشتم با المیرا حرف میزدم دفترو از کیفم در اوردم دادم به معلم……

خونه ما تا مدرسه یه ده دقیقه ای راه بود(البته پیاده با ماشین ۵دقیقه)

ماهم که اروم راه میرفتیم پس بیشتر طول میکشه…

توی راه یکی ازپسرا به المیرا انگشت شصتشو نشون داد …

المیرای خنگم انگشت اشارشو خم کرد روی شصتش و سه تا انگشت دیگش بالا بود

و بین شصت و انگشت اشاره اش یه دایره بوجود اورد ? پسره هم که دیگه هیچی ذوق مرگ شده بود ….

ای خاک تو سرت الی این چه حرکتی بود کردی …سریع دستشو گرفتم

و به پسره هم یه لبخند شیک و مجلسی زدم و دست المیرا هم یه نیشگون گرفتم که روح جدشو جلو چشماش دید…

 

 

دانلود با لینک مستقیم 

حجم: ۴.۲۲ مگابایت

منبع: لاو۹۸

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/

توقف طرحهای عمرانی دانشگاهها در سال ۹۵

توقف طرحهای عمرانی دانشگاهها در سال ۹۵ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: باتوجه به مشکلات بودجه ای دولت در سال گذشته شاهد توقف در طرح های عمرانی بودیم.

توقف طرحهای عمرانی دانشگاهها در سال ۹۵

توقف طرحهای عمرانی دانشگاهها در سال ۹۵

احمد معتمدی گفت: باوجود تمام مشکلات بودجه ای که در سال ۹۵ شاهد آن بودیم

اما وضعیت آموزش عالی در سال گذشته مناسب بود و می توان نمره خوبی به این بخش داد.

وی افزود: سال گذشته سال بودجه ای سختی برای کل کشور بود

اما به طور نسبی رسیدگی به نیازهای دانشگاه ها خوب بود اما انتظار ما بیش از این میزان است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در سال گذشته تقریبا بودجه دانشگاه ها به صورت ۱۰۰ درصدی اختصاص داده شد.

معتمدی اظهار داشت: اما به دلیل مشکلات بودجه ای دولت دانشگاه ها در حوزه بخش های عمرانی

با مشکلاتی مواجه بودند و طرح های عمرانی تقریبا متوقف شدند.

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B5/

انجام ۴۰ عملیات امداد آبگرفتگی توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی

انجام ۴۰ عملیات امداد آبگرفتگی توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

سرپرست آتش نشانی کرمانشاه از انجام ۴۰ عملیات امداد آبگرفتگی در پی بارش‌های اخیر توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی خبر داد.

انجام ۴۰ عملیات امداد آبگرفتگی توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی

انجام ۴۰ عملیات امداد آبگرفتگی توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی

غلامرضا رضایی از انجام ۴۰ عملیات امداد آبگرفتگی طی شامگاه گذشته توسط آتش نشانان کرمانشاهی خبر داد

و گفت: از این تعداد ۲۵ مورد آبگرفتگی منازل مسکونی و ۱۵ مورد آبگرفتگی معابر عمومی بوده است.

وی افزود: در پی بارش های سیل آسای شب گذشته

بخش هایی از مناطق شمالی کرمانشاه دچار آبگرفتگی شدید شده بوده اند.

سرپرست آتش نشانی کرمانشاه تصریح کرد: در پی آبگرفتگی های فوق،

بلافاصله نیروهای ما به محل اعزام و به شهروندان گرفتار در این مناطق امداد رسانی کردند …

وی از آماده باش کلیه نیروهای عملیاتی و ستادی آتش نشانی کرمانشاه

به منظور رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارش های فوق  و به کارگیری ۲۰ دستگاه خودرو

و ۸۰ نیروی عملیاتی و ستادی برای امدادرسانی در این زمینه خبر داد.

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%B4%DB%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D8%AA/

۱۱ سارق آثارباستانی در ایلام دستگیر شدند

۱۱ سارق آثارباستانی در ایلام دستگیر شدند در پورتال جامع فرانیازفراتر از نیاز هر ایرانی

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان گفت: ۱۱ نفر از سارقان آثارباستانی دستگیر و چهار دستگاه گنج یاب به همراه متعلقات از آنان کشف شد.

۱۱ سارق آثارباستانی در ایلام دستگیر شدند

۱۱ سارق آثارباستانی در ایلام دستگیر شدند

سرگرد علی عزیزیان اظهار داشت:

ماموران پلیس امنیت عمومی با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی

و با تلاش های شبانه روزی و اقدامات پلیسی و اطلاعاتی سر نخ هایی از فعالیت چهار گروه که

در کاوش و کشف آثار باستانی و عتیقه در سطح شهرستان فعالیت دارند

را شناسایی و در چهار عملیات غافلگیرانه تمامی اعضای را دستگیر

و چهار دستگاه گنج یاب پیشرفته را از آنان کشف کردند.

وی افزود: پلیس با کسانی که بخواهند میراث فرهنگی و آثار باستانی که تاریخ یک کشور است را به یغما ببرند

برخورد می کند و آنها را به دست قانون می سپارد.

عزیزیان در خاتمه گفت: افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی و از آن طریق روانه زندان شدند.

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

ایجاد ۷۰ هزار شغل در استان اصفهان

ایجاد ۷۰ هزار شغل در استان اصفهان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

استاندار اصفهان از ایجاد ۷۰ هزار شغل طی سال گذشته در این استان خبرداد.

ایجاد ۷۰ هزار شغل در استان اصفهان

ایجاد ۷۰ هزار شغل در استان اصفهان

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان در نخستین جلسه شورای اشتغال استان

در سال ۹۶ به نامگذاری سال اشاره کرد و اظهارداشت:

اهمیت موضوع اشتغال و تولید از شعار سال مشخص می شود

که باید اقدامات جدی در این راستا انجام شود.

وی افزود: معرفی فرصت های شغلی جدید، ایجاد روحیه کارآفرینی،

حمایت از سرمایه گذاران، حمایت از بخش اشتغال، تسهیل و اصلاح قوانین از مواردی است

که باید برای رونق اشتغال انجام شود.

زرگرپور ادامه داد: ۷۰ هزار فرصت شغلی طی سال گذشته در استان اصفهان ایجاد شده

و در حال حاضر ۲۶۰ هزار فرد بیکار نیز در این استان وجود دارد که باید برنامه ریزی برای رفع معضل بیکاری صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه ۳۶۸ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی نیازمند اشتغال خواهند بود،

تصریح کرد: در حال حاضر باید ۹۰ هزار شغل جدید در استان اصفهان ایجاد شود که به واسطه آن تامین نیاز اشتغال صورت بگیرد.

استاندار اصفهان افزود: مشاغل دانش بنیان و سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی،

کشاورزی و گردشگری در رفع نیاز اشتغال موثر است که با ورود به مشاغل جدید می توان مشکل بیکاری را رفع کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از عرصه های مهم و موثر و مورد نیاز برای سرمایه گذاری حوزه فناوری اطلاعات

و تولیدات این عرصه است که نیازمند حضور سرمایه گذاران و جهت دهی استعدادهای به این سمت است.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت های استان گفت: از این ظرفیت ها برای اشتغال جوانان باید استفاده کرد

و با حمایت از صنایع بزرگ و کوچک با همکاری سایر بخش های کشور می توان سهمی در رفع مشکل بیکاری داشت.

وی خاطرنشان ساخت: با ایجاد ۷۰ هزار شغل در استان اصفهان طی سال گذشته ۹ درصد اشتغال کشور در این استان رقم خورده است

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

آیا دروازه‌بان دوم استقلال باز هم می‌درخشد؟

آیا دروازه‌بان دوم استقلال باز هم می‌درخشد؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

در روزهایی که مهدی رحمتی به دلیل محرومیت نمی تواند در درون دروزاه استقلال قرار بگیرد، دروازه بان جوان این تیم به دنبال ثبت کارنامه خوب از خود در این فصل است.

آیا دروازه‌بان دوم استقلال باز هم می‌درخشد؟

آیا دروازه‌بان دوم استقلال باز هم می‌درخشد؟

محرومیت مهدی رحمتی و البته اختلاف او با علیرضا منصوریان در مقاطعی از فصل باعث شد

سید حسین حسینی این شانس را داشته باشد

که تا بدین جای فصل در ۷ بازی در درون دروازه استقلال قرار بگیرد

و البته او در بازی با فولاد می تواند تعداد بازی های خود در این فصل را به عدد ۸ برساند.

حسینی در بازی هایی که در این فصل در درون دروازه استقلال قرار گرفته است

موفق شده است ۲ بار دروازه تیمش را در بازی برابر نفت تهران و ذوب آهن بسته نگه دارد

و حالا می تواند با کلین شیت در بازی با فولاد آمار خود را بهتر کند.

منبع مطلب : https://faraniyaz.com/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/