ثبت شرکت چیست و چگونه می توان یک شرکت ثبت کرد ؟

ثبت شرکت چیست و چگونه می توان یک شرکت ثبت کرد :

تعریف مختصری که می توان از شرکت کرد این است که یک شرکت پس از جمع شدن چندین شریک یا سهامدار یا موسس که تمامی ان ها هدف های مشترکی دارند ان هم برای رسیدن به اهداف خود تشکیل می شود

و اینکه این( شرکا یا سهامدار) هر شرکتی می تواند( شخصیت های حقیقی و حقوقی) با شند. هر شرکت دارای یک هدف می باشد که توسط شرکا یا موسسین تعیین می گردد و مابین یکدیگر یک قرار دادی امضاء می شود که این نوع قرار داد چهار چوبی از اساسنامه که دارای مفاد مختلفی می باشد تشکیل می گردد

هر شرکت دارای 3 رکن است

الف) تصمیم گیرنده (مجمع)

ب) اداره کننده (هیات مدیره )

ج) کنترل کننده (بازرسان اصلی )

اصولا اساسنامه شرکت ها موارد های نظیر نام شرکت/ اهداف و موضوع شرکت / تعداد سهام شرکت و نوع ان ها / مدت زمان و…… همه این ها جز مهمترین اقسام اساسنامه می با شد

انواع شرکت ها طبق قانون تجارت :

1- شرکت سهامی (خاص و عام )  2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت های تعاونی و تضامنی و نسبی و موسسات غیر تجاری

تعریف مختصری از یکی شرکت ها : ( شرکت با مسئولیت محدود )

شرکت با مسئولیت محدود تعداد افرادش دو یا بیشتر از دو نفر است و فقط هم برای امور های تجاری شکل می گیرد در این شرکت شرکای ان فقط به اندازه سرمایه ی خودشان مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند بدون اینکه سرمایه به سهام تقسیم شود

این شرکت یک خوبی که دارد این است که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توان با یک میلیون ریال سرمایه این شرکت را ثبت کرد

مراحل انجام ثبت این شرکت :

1- کامل کردن مدارک مورد نیاز ثبت شرکت و تحویل ان به کارشناس مربوطه

2- مشخص کردن موضوع فعالیت

3- انجام امور اداری ثبت شرکت و گرفتن شماره ثبت

4- مشخص کردن میزان سرمایه شرکت

مدارک های مورد نیاز برای این شرکت :

حداقل این مدارک برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود مورد نیاز است

1- کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد (برابر با اصل شده)

2- گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای اعضاء هیات مدیره

رویه ی عملی مراحل ثبت شرکت :

در اداره ی ثبت شرکت ها. فرم های اسناد موجود است می توان این فرم های نمونه را از اداره ثبت شرکت ها تکمیل کرد و ذیل تمام اوراق باید توسط همه ی شرکا (موسسین ) امضاء شود  سپس هزینه ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام که واژه ی بیگانه نبوده و فاقد سابقه ی ثبت بوده و دارای معنا است و با فرهنگ اسلامی مطابقت دارد اتخاب کرده و به ((واحد تعیین نام )) اداره ی ثبت شرکت معرفی و موافقت ان واحد را در باره ی نام تعیین شده اخذ کرده سپس همه ی مدارک به ((قسمت پذیرش مدارک )) اداره ی مربوط تحویل و رسید دریافت می شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین میشود

امر تعیین نام هم فقط در تهران انجام می شود

و شرکت های که در سایر شهرها ثبت می شوند نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می شوند.